Cuộc họp lần thứ bảy Ủy ban hỗn hợp triển khai thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Hội thảo giới thiệu Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) và Cơ hội thực hiện các dự án phát thải thấp cho doanh nghiệp Việt Nam | Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

Thành viên

Posted: 14/08/2014 10:41

Thành viên phía Việt Nam

Ông Lê Công Thành

Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên & Môi Trường, Đồng Chủ tịch

Ông Tăng Thế Cường

Bộ Tài Nguyên & Môi Trường, Phó Chủ tịch

Ông Phạm Văn Tấn

Bộ Tài nguyên & Môi trường, Ủy viên thường trực

Ông Phạm Phú Bình

Bộ Tài nguyên & Môi trường, Ủy viên

Ông Trần Bình Trọng

Bộ Tài nguyên & Môi trường, Ủy viên

Ông Trần Ánh Dương

Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên

Ông Vũ Ngọc Anh

Bộ Xây dựng, Ủy viên

Ông Tăng Thế Hùng

Bộ Công thương, Ủy viên

Ông Đinh Vũ Thanh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên

Bà Tô Nguyễn Cẩm Anh

Bộ Tài chính, Ủy viên

Thành viên phía Nhật Bản

Ông Katsuro NAGAI                 

Phó Đại sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Đồng chủ tịch

Ông Tomoaki ISHIGAKI

Bộ Ngoại giao, Ủy viên

Ông Wataru MATSUMURA

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Ủy viên

Ông Kazuhisa KOAKUTSU

Bộ Môi trường, Ủy viên

Bà Naoko TSUKADA

Cơ quan Lâm nghiệp, Ủy viên

Ông Yoshito NAKAJIMA

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ủy viên

Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: vnjcm@monre.gov.vn