Cuộc họp lần thứ bảy Ủy ban hỗn hợp triển khai thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Hội thảo giới thiệu Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) và Cơ hội thực hiện các dự án phát thải thấp cho doanh nghiệp Việt Nam | Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM

Posted: 11/09/2015 10:04

Thời gian đăng ký và lựa chọn dự án trình diễn theo Cơ chế JCM

Nội dung

Ngày

Ngày bắt đầu kêu gọi đề xuất

07 tháng 9, 2015

Hạn cuối đệ trình đề xuất

18 tháng 12, 2015

Lựa chọn dự án trình diễn

Trong vòng 1-2 tháng sau khi nhận được đề xuất

Dưới đây là thông tin tham khảo về Cơ chế hỗ trợ tài chính của các dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM cũng như một số các kênh hỗ trợ tài chính khác như: Quỹ tín thác của ADP và Chương trình hợp tác tài chính...

 

 

 [Chương trình hợp tác tài chính]

Nội dung

Ngày

Ngày bắt đầu kêu gọi đề xuất

20 tháng 4, 2015

Hạn cuối đệ trình đề xuất

16 tháng 10, 2015

Lựa chọn đề xuất

Trong vòng 4 tháng kể từ ngày nhận được đề xuất

 [Quỹ tín thác của ADP]

Nội dung

Ngày

Kêu gọi đề xuất

Cả năm

Lựa chọn đề xuất

Cả năm

Các đề xuất dự án xin gửi về hòm thư điện tử: 

info@jcmvietnam.vn hoặc vn-jc-secretariat@jcm.go.jp

Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: vnjcm@monre.gov.vn