Cuộc họp lần thứ bảy Ủy ban hỗn hợp triển khai thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Hội thảo giới thiệu Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) và Cơ hội thực hiện các dự án phát thải thấp cho doanh nghiệp Việt Nam | Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

Cuộc họp lần thứ tư Uỷ ban hỗn hợp Cơ chế tín chỉ chung (JCM)

Posted: 03/08/2015 13:40

Sáng ngày 04 tháng 8 năm 2015, cuộc họp lần thứ tư của Ủy ban Hỗn hợp triển khai thực hiện Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) sẽ được tổ chức tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội dưới sự chủ trì của Đồng Chủ tịch Uỷ ban hỗn hợp của hai bên Việt Nam và Nhật Bản. 

Nội dung của Cuộc họp dự kiến tập trung vào các vấn đề sau:

a) Xem xét và phê duyệt 02 phương pháp luận áp dụng cho các dự án JCM đệ trình đến Ủy ban Hỗn hợp, bao gồm:

- Lắp đặt biến áp tiết kiệm điện năng trong lưới phân phối điện; và

- Xử lý yếm khí chất thải hữu cơ trong sản xuất khí sinh học cho chợ bán sỉ.

b) Xem xét, phê duyệt văn kiện dự án và đăng ký dự án đăng ký theo Cơ chế JCM đối với “Lái xe sinh thái thông qua sử dụng bộ đo tốc độ điện tử” cũng như các dự án “Tiết kiệm năng lượng trong các bệnh viện” và “Tiết kiệm năng lượng trong các khách sạn”. Đây là các dự án được xây dựng dựa trên phương pháp luận đã được phê duyệt tại Cuộc họp lần thứ 3 tại Hà Nội ngày 14 tháng 01 năm 2015.

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Thời gian

Nội dung

09:00-09:15

1. Khai mạc

- Đại diện phía Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

- Đại diện phía Nhật Bản phát biểu khai mạc Hội nghị

09:15-09:20

2. Chương trình làm việc

2.1. Giới thiệu chương trình làm việc

2.2. Giới thiệu thành phần tham dự

 

3. Dự án đang triển khai đăng ký

09:20-09:50

3.1.  Cải thiện hiệu quả năng lượng thông qua lắp đặt bộ đo tốc độ điện tử

 

4. Dự án đang lấy ý kiến góp ý

09:50-10:20

4.1.  Hệ thống điều hòa không khí hiệu năng cao cho các tòa nhà công cộng

10:20-10:30

Giải lao

 

5. Giới thiệu 02 phương pháp luận mới được đề xuất

10:30-11:00

5.1.  Xử lý yếm khí chất thải hữu cơ trong sản xuất khí sinh học cho chợ đầu mối Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh

11:00-11:30

5.2.  Lắp đặt biến áp tiết kiệm điện năng trong lưới phân phối điện

11:30-12:10

6. Sửa đổi các hướng dẫn và quy định liên quan

 

6.1.  Quy trình triển khai dự án JCM

 

7. Thảo luận chung

 

8. Kết luận

Bài viết liên quan: Kết quả cuộc họp lần thứ tư Uỷ ban hỗn hợp Cơ chế Tín chỉ chung (JCM)


Hãy nhấp chuột vào đây để tải về


Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: vnjcm@monre.gov.vn