Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

Thành viên Tổ thư ký JCM

Posted: 07/08/2015 13:41

Tổ trưởng

Bà Chu Thị Thanh Hương

 chuthanhhuong@gmail.com

Thành viên 1

Ông Nguyễn Văn Minh

 nvminh.dmhcc@gmail.com

Thành viên 2

Bà Nguyễn Thu Hiền

 Thuhien7585@gmail.com

Thành viên 3

Ông Nguyễn Đình Dũng

 nddung77@gmail.com
Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: info@jcmvietnam.vn