Cuộc họp lần thứ bảy Ủy ban hỗn hợp triển khai thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Hội thảo giới thiệu Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) và Cơ hội thực hiện các dự án phát thải thấp cho doanh nghiệp Việt Nam | Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

Thành viên Tổ thư ký JCM

Posted: 23/09/2018 13:41

Tổ trưởng

 Ông Nguyễn Văn Minh  nvminh.dmhcc@gmail.com 

Thành viên 1

 Ông Lương Quang Huy

 huylq98@gmail.com  

Thành viên 2

 Ông Nguyễn Thành Công

 tcongnguyen90@gmail.com 

Thành viên 3

 Bà Phạm Thị Trà My

 phamthitramy87@gmail.com  

Thành viên 4

 Bà Lê Thị Mai Thanh

 lmt20880@gmail.com  

 

Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: vnjcm@monre.gov.vn