Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Cơ chế tín chỉ chung JCM

Posted: 10/08/2015 16:05

Tổ thư ký JCM Việt Nam trân trọng giới thiệu tài liệu: "Sổ tay hướng dẫn thực hiện Cơ chế tín chỉ chung JCM".

Xin bấm vào file đính kèm để tải về toàn văn tài liệu.

Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: info@jcmvietnam.vn