Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

Thành viên

Posted: 14/08/2014 10:41

Thành viên phía Việt Nam

Ông Trần Hồng Hà Bộ Tài Nguyên & Môi Trường
Ông Phạm Văn Tấn Bộ Tài Nguyên & Môi Trường
Ông Nguyễn Tuấn Anh Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ông Đặng Công Khôi Bộ Tài chính
Ông Lê Quang Thành Bộ Khoa học và Công nghệ
Ông Nguyễn Huy Hoàn Bộ Công Thương
Ông Trần Ánh Dương Bộ Giao thông vận tải
Ông Trần Đình Thái Bộ Xây Dựng
Ông Phạm Mạnh Cường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ông Đỗ Nam Thắng Bộ Tài Nguyên & Môi Trường
Ông Nguyễn Khắc Hiếu Bộ Tài Nguyên & Môi Trường
Ông Lê Ngọc Tuấn Bộ Tài Nguyên & Môi Trường

Thành viên phía Nhật Bản

Ông Katsuro Nagai Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Ông Michio DAITO Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Ông Takeshi NAGASAWA Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp
Ông Yuji MIZUNO Bộ Môi trường
Ông Hideki KAWATO Cơ quan Lâm nghiệp
Ông Junya NAKANO Bộ Ngoại giao

 Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: info@jcmvietnam.vn