Cuộc họp lần thứ bảy Ủy ban hỗn hợp triển khai thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Hội thảo giới thiệu Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) và Cơ hội thực hiện các dự án phát thải thấp cho doanh nghiệp Việt Nam | Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

Nghiên cứu khả thi dự án "Điều hoà làm mát từ nước và tái sử dụng khí nóng"

Posted: 15/09/2015 14:12

Chiều thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2015, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổ thư ký JCM Việt Nam đã có cuộc họp với phía Nhật Bản, công ty Renova và Nippon Pmac nhằm chia sẻ thông tin và phối hợp triển khai nghiên cứu khả thi cho dự án "Điều hoà làm mát từ nước và tái sử dụng khí nóng" dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Qua các bài trình bày về dự án từ đại diện phía Nhật Bản cũng như quá trình trao đổi cởi mở và hiệu quả, có thể nhận thấy đây là dự án tiềm năng với công nghệ tiên tiến, giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, cần có sự phối hợp chặt chẽ từ các Bên để thực hiện nghiên cứu khả thi thành công, từ đó tiếp tục phát triển phương pháp luận và đệ trình lên Uỷ ban Hỗn hợp để dự án chính thức được xem xét triển khai và đăng ký theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM.

Tổ thư ký JCM Việt Nam

Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: vnjcm@monre.gov.vn