Cuộc họp lần thứ bảy Ủy ban hỗn hợp triển khai thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Hội thảo giới thiệu Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) và Cơ hội thực hiện các dự án phát thải thấp cho doanh nghiệp Việt Nam | Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

Các sự kiện bên lề về JCM trong khuôn khổ COP21 tại Paris, CH Pháp

Posted: 30/12/2015 14:04

Tại sự kiện về “Tăng cường xây dựng phương pháp luận JCM để đóng góp vào nỗ lực giảm nhẹ phát thải toàn cầu”do Viện môi trường chiến lược toàn cầu Nhật Bản (IGES) tổ chức, với sự tham gia của Việt Nam, Indonesia và Mông Cổ cùng với các chuyên gia về lĩnh vực giảm nhẹ phát thải, các bên đã trình bày tiến độ thực hiện của JCM, các vấn đề chính cần quan tâm trong việc xây dựng phương pháp luận và các giải pháp để việc xây dựng cơ chế JCM trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Vì JCM là cơ chế song phương, do đó các phương pháp luận được phê duyệt ở một quốc gia này chưa thể áp dụng ở quốc gia khác. Một trong những ý tưởng mà các bên đề xuất là xây dựng một cơ chế cho phép sử dụng các phương pháp luận được phê duyệt ở các quốc gia khác nhau, miễn là dự án áp dụng phương pháp luận đó thỏa mãn các tiêu chí phù hợp như đã đề ra trong phương pháp luận.

Tại một sự kiện khác nhằm thảo luận về kinh nghiệm của các quốc gia Đông Nam Á trong về thực hiện Cơ chế JCM do Indonesia phối hợp với Trung tâm Môi trường Toàn cầu (GEC) của Nhật Bản tổ chức, các bên đã trình bày tiến độ thực hiện cơ chế JCM đến nay, thảo luận về hướng đi sắp tới của Cơ chế, đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á. Đến nay đã có 6/10 quốc gia ĐNA tham gia vào cơ chế này (Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia, Myanmar và Thái Lan – sắp tới dự kiến Philipin cũng sẽ tham gia). Các đại biểu trình bày kỳ vọng về việc thực hiện Cơ chế, những điều cần thực hiện để việc thực hiện cơ chế trở nên linh hoạt và dễ dàng hơn. Đáng chú ý, đại diện của Tổ thư ký JCM Indonesia cũng đề xuất ý kiến về xây dựng một thỏa thuận giữa các quốc gia Đông Nam Á nhằm tiến tới xây dựng khu vực JCM Đông Nam Á nhằm tạo ra sự liên kết trong các hoạt động JCM của khu vực, giúp cho các quốc gia trong khu vực có điều kiện hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động JCM và tăng cường sức mạnh, sự đoàn kết của khu vực trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thông qua các sự kiện bên lề, Tổ thư ký Việt Nam đã có cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và sáng kiến để thúc đẩy việc thực hiện Cơ chế JCM một cách tích cực và hiệu quả hơn nữa.

Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: vnjcm@monre.gov.vn