Cuộc họp lần thứ bảy Ủy ban hỗn hợp triển khai thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Hội thảo giới thiệu Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) và Cơ hội thực hiện các dự án phát thải thấp cho doanh nghiệp Việt Nam | Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

Các dự án đã đăng ký

Posted: 23/09/2018 03:34

Các Dự án đã đăng ký

 

Ký hiệu

Tên Dự án

Tình trạng

Ngày đăng ký

Lượng giảm phát thải trung bình

VN001

Lái xe sinh thái thông qua sử dụng bộ đo tốc độ điện tử

Đã đăng ký

04/8/2015

292

VN002

Thúc đẩy bệnh viện xanh thông qua tăng cường hiệu quả năng lượng/môi trường tại các bệnh viện quốc gia tại Việt Nam

Đã đăng ký

30/11/2015

515

VN003

Dự án khách sạn carbon thấp ở Việt Nam: Nâng cao hiệu suất năng lượng của các tòa nhà thương mại bằng cách sử dụng các thiết bị hiệu suất cao

Đã đăng ký

15/5/2016

272

VN004

Sử dụng biến áp lõi thép vô định hình hiệu năng cao trong hệ thống truyền tải điện năng ở miền Nam Việt Nam

Đã đăng ký

15/5/2016

610

VN005

Lắp đặt điều hòa không khí hiệu suất cao tại các khách sạn

Đã đăng ký

10/10/2017

792

VN006

Tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu suất làm việc bằng cách giới thiệu hệ thống đèn LED mới với công nghệ chip trên bo mạch chủ ở Việt Nam

Đã đăng ký

15/8/2018

823

VN007

Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời ở các Trung Tâm Thương Mại tại TP. Hồ Chí Minh

Đã đăng ký

15/8/2018

112

VN008

Đề xuất lắp đặt máy biến áp vô định hình hiệu suất cao trên mạng lưới phân phối điện tại khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam

Đã đăng ký

15/8/2018

3,533

VN009

Đề xuất lắp đặt máy điều hòa tiết kiệm năng lượng tại Công ty TNHH Sản Phẩm RICOH Imaging Việt Nam

Đã đăng ký

15/8/2018

112

 

Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: vnjcm@monre.gov.vn