Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM)

Posted: 06/08/2015 14:57

Dự án: "Lái xe sinh thái thông qua sử dụng bộ đo tốc độ điện tử" trở thành dự án đầu tiên triển khai thực hiện theo Cơ chế JCM ở Việt Nam sau khi được Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam và Nhật Bản thống nhất thông qua tại Cuộc họp lần thứ 4 của Uỷ ban ngày 04 tháng 8 năm 2015 tại Hà Nội. Đây là một dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề cho việc triển khai đăng ký các dự án tiếp theo của Cơ chế JCM.

Mục đích của dự án là cải thiện hiệu quả việc sử dụng nhiên liệu dầu diesel trên 124 xe vận tải hàng hóa (xe tải và xe đầu kéo) của Công ty Liên doanh Trách Nhiệm Hữu Hạn Nippon Express Việt Nam thông qua việc sử dụng hệ thống Digital Tachograph với số loại hình kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa không đổi.


Hệ thống Digital Tachograph là một hệ thống phức tạp bao gồm phần cứng và phần mềm, cùng với hệ thống đào tạo lái xe an toàn và tiết kiệm. Hệ thống ghi chép và phân tích hành vi lái xe để sử dụng cho việc đưa ra các hướng dẫn cá nhân về nguyên tắc lái xe hiệu quả thông qua các khoá đào tạo thường xuyên tổ chức tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. 

Hình 2: Khái quát hoạt động của hệ thống

Dự án được đề xuất hỗ trợ một phần bởi Bộ Môi trường Nhật Bản thông qua các chương trình tài trợ cho các dự án mô hình JCM, trong đó cung cấp hỗ trợ tài chính lên đến 50% các khoản đầu tư ban đầu cho dự án để có được các khoản tính chỉ JCM. Dự án là một ví dụ tiên phong trong lĩnh vực giao thông vận tải và hỗ trợ việc chuyển đổi những kỹ thuật công nghệ thân thiện môi trường tiên tiến nhất từ Nhật Bản.

Về phía các bên tham gia dự án, sau khi 03 phương pháp luận được Ủy ban Hỗn hợp nhất trí thông qua tại cuộc họp Uỷ ban Hỗn hợp lần thứ 3 tại Hà Nội, các bên có liên quan của Việt Nam và Nhật Bản đã tích cực chuẩn bị, xây dựng tài liệu thiết kế dự án và các tài liệu có liên quan để Ủy ban Hỗn hợp xem xét đăng ký theo Cơ chế JCM. Tại cuộc họp lần thứ 4 này, Ủy ban Hỗn hợp đã xem xét và đăng ký cho dự án: "Lái xe sinh thái thông qua sử dụng bộ đo tốc độ điện tử" trở thành dự án đầu tiên triển khai thực hiện theo cơ chế JCM ở Việt Nam. Đồng thời 02 dự án khác, bao gồm: Dự án “Tiết kiệm năng lượng trong các bệnh viện” và “Tiết kiệm năng lượng trong các khách sạn” đang trong quá trình lấy ý kiến công chúng và sẽ sớm gửi đến Ủy ban Hỗn hợp xem xét để đăng ký.

Tổ thư ký JCM Việt Nam


Hãy nhấp chuột vào đây để tải về


Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: info@jcmvietnam.vn