Cuộc họp lần thứ bảy Ủy ban hỗn hợp triển khai thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Hội thảo giới thiệu Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) và Cơ hội thực hiện các dự án phát thải thấp cho doanh nghiệp Việt Nam | Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

Các Bên thứ ba

Posted: 07/08/2015 14:27

Số hiệu

Công ty

Lĩnh vực được phép thẩm định

Lĩnh vực được phép thẩm tra

Ngày được công nhận

TPE-VN-001

Lloyd’s Register Quality Assurance Limited

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

23 tháng 4 năm 2014

TPE-VN-002

Japan Quality Assurance Organization

1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14

1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14

23 tháng 4 năm 2014

TPE-VN-003

Japan Management Association

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 14

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 14

27 tháng 5 năm 2014

TPE-VN-004

TÜV SÜD South Asia Private Limited

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

27 tháng 5 năm 2014

TPE-VN-005

Deloitte Tohmatsu Evaluation and Certification Organization Co., Ltd

1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15

1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15

27 tháng 5 năm 2014

TPE-VN-006

TUV Rheinland (China) Ltd

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

29 tháng 3 năm 2015

TPE-VN-007

EPIC Sustainability Services Private Limited (EPIC)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

29 tháng 3 năm 2015

TPE-VN-008

KBS Certification Services Pvt. Ltd.

1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15

1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15

31 tháng 3 năm 2015

 

Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: vnjcm@monre.gov.vn