Cuộc họp lần thứ bảy Ủy ban hỗn hợp triển khai thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Hội thảo giới thiệu Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) và Cơ hội thực hiện các dự án phát thải thấp cho doanh nghiệp Việt Nam | Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

Phê duyệt Dự án JCM thứ 2 của Việt Nam

Posted: 30/12/2015 14:01

Dự án “Thúc đẩy bệnh viện xanh thông qua nâng cao hiệu quả năng lượng/cải thiện môi trường trong bệnh viện quốc gia Việt Nam” đã được chọn là một trong các dự án thí điểm trình diễn công nghệ JCM bởi Tổ chức Năng lượng mới và Phát triển Công nghệ Nhật Bản (NEDO) từ năm 2013. Nguồn viện trợ của dự án do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) cấp. Thông qua dự án, máy điều hòa không khí biến tần trong phòng hiệu quả cao được lắp đặt, vận hành và hiệu suất của máy điều hòa không khí biến tần trong phòng và hệ thống quản lý năng lượng sẽ được theo dõi trong khoảng thời gian giám sát theo quy định tại văn kiện thiết kế dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, các kiến thức về công nghệ sẽ được chuyển giao cho các bên tham gia dự án tại Việt Nam nhằm tiếp nhận công nghệ khi dự án kết thúc với mức giá theo chiết khấu thông thường.

Dự án được phê duyệt đã nâng tổng số dự án JCM trên thế giới lên 8 dự án (3 dự án tại Indonesia, 2 dự án tại Mông Cổ, 2 dự án tại Việt Nam, 1 dự án tại Palau). Việc phê duyệt dự án đã tạo nên bước tiến mới trong việc triển khai các hoạt động JCM tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Trien khai Du an tai Benh vien 115

Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: vnjcm@monre.gov.vn