Cuộc họp lần thứ bảy Ủy ban hỗn hợp triển khai thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Hội thảo giới thiệu Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) và Cơ hội thực hiện các dự án phát thải thấp cho doanh nghiệp Việt Nam | Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

COP 24: Hội nghị cấp cao lần thứ 6 về Cơ chế Tín chỉ chung (JCM)

Posted: 15/12/2018 21:35

 Trong khuôn khổ các sự kiện bên lề diễn ra tại Hội nghị COP 24, Nhật Bản đã tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 6 giữa các quốc gia tham gia vào Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) để gặp mặt đại diện của các nước thành viên. Thứ trưởng Lê Công Thành đã tham dự Hội nghị này và chia sẻ về tình hình thực hiện JCM, tăng cường hợp tác song phương về cơ chế thị trường các-bon và khẳng định tiếp tục hợp tác cùng các quốc gia để phát triển và thúc đẩy cơ chế JCM trở thành cơ chế toàn cầu.

IMG 20181211 1814367 
Đại diện các quốc gia tham dự hội nghị

Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) là cơ chế do Nhật Bản đề xuất đối với các quốc gia đang phát triển nhằm thúc đẩy việc chuyển giao và phổ biến các công nghệ phát thải các-bon thấp để hướng tới tăng trưởng xanh ở nước sở tại và hỗ trợ thực hiện cam kết quốc tế về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Nhật Bản.

Trong thời gian qua, Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy việc triển khai Cơ chế JCM ở nhiều quốc gia. Cho đến nay, đã có 17 quốc gia tham gia vào Cơ chế JCM trên thế giới, bao gồm: Mongolia, Bangladesh, Ethiopia, Kenya, Maldives, Viet Nam, Lào, Indonesia, Costa Rica, Palau, Cam pu chia, Mexico, Ả rập Xê út, Chile, Myanmar, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Việt Nam là quốc gia thứ 6 ký Bản ghi nhớ hợp tác về Tăng trưởng các-bon thấp giữa Việt Nam và Nhật Bản. Việc ký kết được thực hiện vào ngày 2/7/2013 giữa Bộ trưởng Bộ TN&MT Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.

Đến nay, việc thực hiện Cơ chế tín chỉ chung (JCM) tại Việt Nam đã đạt được một số kết quả. Đó là: Ủy ban hỗn hợp phía Việt Nam triển khai thực hiện Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) đã được kiện toàn trong năm 2018. Tổng cộng có 14 phương pháp luận đề xuất đã được phê duyệt thông qua.

Trong thời gian qua hai bên đã tổ chức 07 Cuộc họp Ủy ban hỗn hợp cơ chế JCM; đã đăng ký cho 9 dự án trở thành dự án JCM, bao gồm: Dự án VN001 “Lái xe sinh thái thông qua sử dụng bộ đo tốc độ điện tử”; Dự án VN002 “Dự án thúc đẩy bệnh viện xanh thông qua tăng cường hiệu quả năng lượng/môi trường tại các bệnh viện quốc gia tại Việt Nam”; Dự án VN003 “Dự án khách sạn carbon thấp ở Việt Nam: Nâng cao hiệu suất năng lượng của các tòa nhà thương mại bằng cách sử dụng các thiết bị hiệu suất cao”; Dự án VN004 “Sử dụng biến áp lõi thép vô định hình hiệu năng cao trong hệ thống truyền tải điện năng ở miền Nam Việt Nam”; Dự án VN005 “Lắp đặt điều hòa không khí hiệu suất cao tại các khách sạn”; Dự án VN006: Tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu suất làm việc bằng cách giới thiệu hệ thống đèn LED mới với công nghệ chip trên bo mạch chủ ở Việt Nam; Dự án VN007: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời ở các Trung Tâm Thương Mại tại TP. Hồ Chí Minh; Dự án VN008: Đề xuất lắp đặt máy biến áp vô định hình hiệu suất cao trên mạng lưới phân phối điện tại khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam; Dự án VN009: Đề xuất lắp đặt máy điều hòa tiết kiệm năng lượng tại Công ty TNHH Sản Phẩm RICOH Imaging Việt Nam. Trong đó có 4 dự án VN001, VN002, VN003, VN004 đã được cấp tín chỉ. Bên cạnh đó 03 dự án khác đang được đề xuất trở thành dự án JCM.

Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: vnjcm@monre.gov.vn