Cuộc họp lần thứ bảy Ủy ban hỗn hợp triển khai thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Hội thảo giới thiệu Cơ chế Tín chỉ chung (JCM) và Cơ hội thực hiện các dự án phát thải thấp cho doanh nghiệp Việt Nam | Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |

COP 22: Việt Nam tham gia Hội nghị cấp cao về Cơ chế tín chỉ chung

Posted: 25/11/2016 03:59

Trong khuôn khổ Hội nghị COP 22, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam đã tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 4 giữa các quốc gia tham gia vào Cơ chế JCM do Nhật Bản tổ chức. Đây là cơ hội để Nhật Bản gặp mặt với các nước thành viên tham gia Cơ chế JCM, trao đổi về tiến độ thực hiện, tiến độ đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc các nước gặp phải trong quá trình thực hiện các dự án JCM.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng đã gặp gỡ và trao đổi với Bộ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản, và đại diện của các quốc gia tham gia vào Cơ chế JCM. In-do-ne-si-a và Mông- cổ là hai quốc gia đã ban hành CER đầu tiên. Dự án đầu tiên do nhà máy Adib đề xuất và thực hiện. Đây là dự án được đăng ký theo cơ chế JCM đầu tiên tại In-do-ne-si-a và cũng là dự án JCM đầu tiên ban hành CER (40 tấn CO2). Nhà máy đã nhận được hỗ trợ một phần chi phí từ Nhật Bản để lắp đặt hệ thống kho lạnh, sử dụng CO2, thân thiện với môi trường. Sử dụng thiết bị hiện đại giúp giảm phát thải khí nhà kính, giảm lượng tiêu thụ điện năng, đảm bảo sự ổn định của sản phẩm, không nâng giá thành cho sản phẩm cuối cùng. Mặc dù số tín chỉ tạo ra từ các dự án JCM không nhiều, chỉ 40 tấn CO2, nhưng đây là một bước ngoặt lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế JCM sau này. Việc ban hành tín chỉ đối với các nước đang phát triển trước năm 2020 tạo tiền đề cho việc giảm phát thải theo cam kết thuộc Đóng góp do quốc gia tự quyết iNDC sau năm 2020. Ngoài ra In-do-ne-si-a cũng đang tiến hành xây dựng hệ thống đăng ký JCM với mục tiêu liên kết hệ thống này với hệ thống đăng ký các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia sau này. Việc ban hành tín chỉ các-bon của Mông-cổ là những bước đóng góp đầu tiên của Mông-cổ đối với giảm phát thải khí nhà kính.

Việt Nam đã tham gia cơ chế JCM từ năm 2013. Cho tới nay Việt Nam có 4 dự án đã được đăng ký chính thức để thực hiện theo cơ chế JCM, 06 phương pháp luận đã được công nhận.

Một trong những nhiệm vụ ưu tiên thuộc Kế hoạch thực hiện Thoả thuận Paris đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đó là “Xây dựng và phát triển thị trường Các-bon trong nước và các cơ chế hợp tác khác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris”. Tham gia cơ chế JCM hỗ trợ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ này của Kế hoạch.

Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: vnjcm@monre.gov.vn