Kêu gọi đề xuất dự án trình diễn theo Cơ chế Tín chỉ chung JCM | Dự án đầu tiên đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) | Thông tư Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản |
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam: Cơ hội chuyển giao công nghệ phát thải thấp

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam: Cơ hội chuyển giao công nghệ phát thải thấp

Ngày 12 tháng 01 năm 2016, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu phối hợp với Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu Nhật Bản (IGES) tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam: Các cơ hội chuyển giao công nghệ phát thải thấp. Với mục tiêu nâng cao nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về phát triển các-bon thấp và tăng cường khả năng tiếp cận với doanh nghiệp Việt Nam với các cơ chế nhằm tận dụng các nguồn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật để chuyển giao công nghệ phát thải thấp, Diễn đàn đã quy tụ hơn 90 đại biểu đến từ các Bộ, ngành có liên quan, các Sở, : Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, các Viện nghiên cứu, trường đại học, các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, báo chí...

 

Xem tiếp...

Logo DMHCC
MOEJ
METI
 

Đối tác

IGES
OECC

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM - BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Address: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: info@jcmvietnam.vn